Sprzedaż AGD i elektryki przez internet? Tylko z VAT

Księgowość

Jak wskazał w interpretacji indywidualnej z dnia 24 kwietnia 2020 roku dyrektor KIS (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.40.2020.3.KP), po zakupie przez internet sprzętu AGD i urządzeń elektrycznych, pomimo odbioru przez kupującego towaru osobiście, sprzedający nie ma prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT.

Zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt. 1 lit. f ustawy o VAT, brak jest możliwości zwolnienia podmiotowego (z uwagi na wielkość przychodu), gdy sprzedaż urządzeń elektrycznych i AGD odbywa się w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron. Zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta, umowa zawarta na odległość to umowa, która jest zawierana w ramach zorganizowanego przez przedsiębiorcę systemu zawierania umów na odległość, stosowanych bardzo często dla transakcji internetowych.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!