Zaległy ZUS do zapłaty, nawet po śmierci.

Kadry

Jak wskazał Sąd Najwyższy (SN) w wyroku z dnia 16 stycznia 2020 roku (sygn. akt II UK 190/18), pomimo rozdzielności majątkowej, wdowa po przyjęciu spadku po zmarłym mężu, odpowiada za długi składkowe zmarłego męża.

Zdaniem SN w przedmiotowej sprawie, odpowiedzialność wdowy nie odnosiła się do tej części majątku, która w następstwie zniesienia współwłasności majątkowej stała się jej majątkiem odrębnym, lecz odnosiła się do majątku spadkowego. Przejście zobowiązania na wdowę wynikło wyłącznie z dziedziczenia, potwierdzonym postanowieniem sądu. Zdaniem sądu, odpowiedzialność za długi składkowe obciąża majątek spadkowy.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!