Ryczałt od najmu nieruchomości wystarczający dla fiskusa

Księgowość

Jak wskazał w swojej interpretacji dyrektor KIS z dnia 6 maja 2020 roku (sygn. 0461-ITPB1.4511.875.2016.9.AK), można płacić ryczałt od wynajmu nieruchomości, która jeszcze niedawno była wynajmowana w ramach działalności gospodarczej.

Zmiana podejścia fiskusa to wynik przegranego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA) procesu. Jak wskazał w swoim wyroku z dnia 22 sierpnia 2019 roku NSA (sygn. akt II FSK 3175/17), wobec braku innych ustawowych kryteriów różnego podatkowego potraktowania rodzajów najmu, to podatnik podejmuje decyzję, w ramach którego źródła przychodów rozliczy najem.

Na skutek zapadłego wyroku, fiskus uznał, że po zlikwidowaniu działalności gospodarczej, podatnik może rozliczać w ramach najmu prywatnego i opodatkować przychody podatkiem zryczałtowanym.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!