PODWÓJNE OPODATKOWANIE DOCHODU – PRZEJŚCIOWO DOPUSZCZALNE !

Księgowość

PODWÓJNE OPODATKOWANIE DOCHODU – PRZEJŚCIOWO DOPUSZCZALNE !

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 24 maja 2018 roku (sygn. akt II FSK 1134/18), spółka która uzyskała dochód np. w Niemczech i tam się rozliczyła z podatku, musi i tak zapłacić podatek również w Polsce, jeśli niemiecki organ podatkowy nie wyda na czas decyzji o częściowym zwolnieniu z daniny.

Od wydania decyzji zależy, czy obowiązek zapłaty podatku powstanie również w Polsce, albowiem kwestię tę reguluje polsko-niemiecka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

 

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!