PSYCHOLOG BEZ KASY FISKALNEJ.

Księgowość

PSYCHOLOG BEZ KASY FISKALNEJ.

Jak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 maja 2018 roku (sygn. akt 0111-KDIB3-2.4012.186.2018.2.JM), psycholog będzie korzystał ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na niskie obroty, nawet jeśli podejmie inną działalność dodatkową, objętą bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania.

Wynika to z rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. Z 2017 r. poz. 2454 ze zm.)

Porady psychologiczne podlegają ewidencji dopiero po przekroczeniu limitu 20 tyś. zł. Nie zmienia tego fakt, że podatnik zamierza rozpocząć działalność dodatkową objętą obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej bez względu na obroty.

 

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!