WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI A PODATEK RYCZAŁTOWY? LEPIEJ PRZEZ POŚREDNIKA.

Księgowość

Wynajem nieruchomości a podatek ryczałtowy? Lepiej przez… pośrednika.

Właściciel nieruchomości (mieszkania), wynajmując ją na krótkie terminy, zapłaci 17% podatku ryczałtem. Natomiast zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 24 maja 2018 roku (sygn. akt III SA/WA 2343/17), jeśli właściciel mieszkania zleci wynajem pośrednikowi lub udostępni lokal na dłużej, zapłaci tylko 8,5% podatku od przychodu!

Wyższa stawka podatku (17%) ma miejsce w przypadku działalności gospodarczej, a prowadzeniu takowej świadczy m.in. konieczność pozyskiwania klientów, przekazywanie informacji o lokalu do wynajęcia, czuwanie nad płatnością za najem itp. To są działania które nie mają charaktery incydentalnego ale zarobkowy.

Powyższe stanowisko jest tylko potwierdzeniem orzeczeń innych sądów, w tym NSA z dnia 29 kwietnia 2014 roku (sygn. akt II FSK 1417/12) z którego wynikało, że najem krótkoterminowy ma charakter działalności gospodarczej. Identyczne stanowisko zajął WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 4 sierpnia 2016 roku (syg. akt I SA/Wr 299/16) Również WSA w Warszawie stwierdził, że wynajem kilku mieszkań może świadczyć o prowadzeniu działalności gospodarczej, co wskazał w wyroku z dnia 23 stycznia 2017 roku (sygn. akt III SA/Wa 3182/15).

Jak wskazuje natomiast orzecznictwo sądów administracyjnych, a szczególnie wyroki WSA w Warszawie z dnia 24 maja 2018 roku (sygn. akt III SA/WA 2343/17), inaczej jest w przypadku, gdy właściciel mieszkania podpisze umowę z profesjonalnym podmiotem, zajmującym się wynajmem lokalu w imieniu właściciela. Identyczny pogląd zaprezentował WSA w Warszawie w wyroku z dnia 24 października 2017 roku (sygn. akt III SA/Wa 3048/16).

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!