Podatek liniowy mimo etatu.

Księgowość

Podatek liniowy mimo etatu.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 18 września 2018 roku (sygn. akt II FSK 2416/16), jeżeli czynności wykonywane w ramach etatu i działalności gospodarczej pokrywają się tylko w części, to można zastosować rozliczenie przy uwzględnieniu stawki liniowej 19 proc.

Sąd w uzasadnieniu przywołał inne orzeczenie NSA z dnia 20 lipca 2010 roku (sygn. akt II FSK 516/09), w którym wskazano, że czynności „odpowiadające” należy interpretować jako tożsame. W wyroku z dnia 5 maja 2011 roku (sygn. akt II FSK 2163/09) NSA wskazał, że nie można uznać za takie same, czynności które pokrywają się tylko w części.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!