Weksel nie wystarczającą podstawą do wyroku nakazowego.

Pozostałe

Jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) w swoim wyroku (sygn. akt C 176/17), odzyskiwanie długów z pomocą nakazu zapłaty opartego na wekslu, jest niezgodne z unijnymi przepisami.

Wyrok jest dość precedensowy jak na polskie warunki, albowiem będzie wymagał zmiany regulacji kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z obecnymi przepisami, sąd rozpatrując pozew w postępowaniu nakazowym, nie jest zobligowany do sprawdzenia czy ewentualne źródło sporu (np. umowa pożyczki), nie zawierała nieuczciwych postanowień.

W ocenie TSUE, taka regulacja narzuca prawo konsumenckie, albowiem ze względu na urzędowe restrykcje jest duże ryzyko, że pozwany nie wniesie zarzutów.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!