Po wykreśleniu z rejestru VAT można odzyskać… VAT.

Księgowość

Po wykreśleniu z rejestru VAT można odzyskać… VAT.

Wykreślenie z rejestr VAT nie oznacza utraty prawa do odliczenia tego podatku. Jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) w wyroku z dnia 12 września 2018 roku (sygn. akt C-69/17), przedsiębiorca który na pewien okres stracił status podatnika VAT (został wykreślony z rejestru VAT), może odliczyć podatek naliczony za ten okres, jeśli złoży zaległe deklaracje i zapłacą podatek należny za ten okres.

W opinii TSUE, moment złożenia deklaracji VAT bądź wystawienia faktury, „niekoniecznie ma wpływ na wymogi materialne dające prawo do odliczenia”. Trybunał uznał więc, że w chwili spełnienia wymogów związanych ze złożeniem zaległych deklaracji i zapłatą podatku, wykluczone zostaje ewentualne oszustwo podatkowe a więc podatnik ma prawo do odliczenia podatku.

Wskazany wyrok stanowi potwierdzenie przyjętej linii orzeczniczej w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT, mimo wykreślenia z rejestru: m.in. wyrok z 26 lipca 2016 roku (sygn. akt C-332/15), wyrok z 19 października 2017 roku (sygn. akt C-101/16), wyrok z 7 marca 2018 roku (sygn. akt C159/17), wyrok z 26 kwietnia 2018 roku (sygn. akt C-81/17).

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!