Rower w działalności gospodarczej.

Rower w działalności gospodarczej. W związku z pojawiającymi się dość cyklicznie pytaniami naszych klientów, postanowiliśmy zaprezentować możliwości ujęcia wydatków na zakup roweru w kosztach działalności gospodarczej. Wydatki, które nie mogą być kosztem podatkowym, zostały enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 200, dalej: ustawa o PIT) oraz […]

Po wykreśleniu z rejestru VAT można odzyskać… VAT.

Po wykreśleniu z rejestru VAT można odzyskać… VAT. Wykreślenie z rejestr VAT nie oznacza utraty prawa do odliczenia tego podatku. Jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) w wyroku z dnia 12 września 2018 roku (sygn. akt C-69/17), przedsiębiorca który na pewien okres stracił status podatnika VAT (został wykreślony z rejestru VAT), może odliczyć podatek naliczony […]