Zgłaszanie umów o dzieło do ZUS od 1 stycznia 2021 r.

Kadry

Od 1 stycznia 2021 r. został wprowadzony obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów o dzieło. Dotyczy to umów zawartych od 1 stycznia 2021 r., które trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD.

Kogo dotyczy obowiązek?

Obowiązek nie dotyczy umów o dzieło:

  • zawartych z własnym pracownikiem;
  • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem;
  • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło nie obejmuje tych podmiotów czy jednostek organizacyjnych (np. stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego, itp.), które nie są płatnikami składek (tj. nie mają obowiązku rejestrować się w ZUS jako płatnicy składek, bo nie zgłaszają nikogo (w tym siebie) do ubezpieczeń społecznych.

 

Jakie dane należy podać?

W zgłoszeniu przedsiębiorcy przekazują wyłącznie ogólne informacje dotyczące zamawiającego i wykonawcy, daty zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy, jak też jej przedmiotu. Do zgłoszenia zawarcia umowy o dzieło są zobowiązani wszyscy płatnicy składek i osoby fizyczne, bez względu na to, czy są zarejestrowane w ZUS jako płatnik składek czy też nie.

W formularzu RUD należy podać następujące dane:

  • w bloku I – swoje dane, czyli zamawiającego wykonanie umowy o dzieło – dane identyfikacyjne oraz adresowe,
  • w bloku II – dane wykonawcy umowy o dzieło – dane identyfikacyjne oraz adresowe osoby, z którą zawarłeś umowę o dzieło,
  • w bloku III – informację o zawartych umowach o dzieło – daty zawarcia, daty wykonywania (od-do) oraz liczbę zawartych umów.

 

Jak i kiedy dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie umowy o dzieło należy złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Można tego dokonać tego przekazując formularz elektronicznie, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Dla każdego wykonawcy dzieła trzeba złożyć oddzielny formularz RUD, a w jednym formularzu RUD można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!