Zapłata za szkody w hotelu bez VAT

Księgowość

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dnia 28 października 2020 roku (sygn. akt I FSK 1884/17), klienci płacący za zniszczenia i szkody powstałe w pokojach lub restauracji na rzecz podmiotu świadczącego te usługi, ponoszą te opłaty bez podatku VAT, albowiem są one odszkodowaniem za uszczerbek w majątku a nie usługą.

Jak wskazał również NSA, w momencie gdy nie ma beneficjenta usługi, nie można mówić o jej świadczeniu. Dochodzi bowiem do naprawienia własnego majątku, a nie majątku klientów lub świadczenia usługi. W takim przypadku zapłacona kwota nie wiąże się z żadnym świadczeniem ze strony hotelu bądź restauracji a więc nie mamy w tej sytuacji do czynienia z transakcją ekwiwalentną czyli świadczeniem w zamian za wynagrodzenie.

Wydane orzeczenie jest kontynuacją wcześniej przyjętej linii orzeczniczej albowiem, w podobnej sprawie NSA wydał już orzeczenie w dniu 29 maja 2019 r. (sygn. akt I FSK 672/17).

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!