VAT od wynajmu dla celów mieszkaniowych, zależny od celu.

Księgowość

Zgodnie z interpretacją dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z 26 maja 2020 r., (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.287.2020.1.JM), oraz z 18 maja 2020 r., (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.225.2020.1.ASY), nie będzie podatku VAT, jeżeli najemca korzysta z lokalu wyłącznie do celów mieszkaniowych, także gdy przebywają tam jego pracownicy. Inaczej jednak będzie, gdy najemca mieszkanie podnajmie.

Prezentowane interpretacje są potwierdzeniem wcześniejszego stanowiska dyrektora KIS i dotyczą sytuacji, kiedy właściciel nieruchomości mieszkalne (mieszkania), wynajmuje je na cele mieszkaniowe firmie. Taki problem nie występuje kiedy najemcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, ponieważ taki wynajem jest zwolniony z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, z podatku VAT zwolnione są usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości o charakterze mieszkalnym (lub części nieruchomości), na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Inaczej jednak wygląda sytuacja, gdy najemcą nieruchomości jest firma. W takim przypadku wszystko jest zależne od okoliczności wynajmu. W przypadku, gdy z umowy w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że przedmiotem najmu jest nieruchomość mieszkalna i może
być wykorzystana przez najemcę wyłącznie w celach mieszkaniowych pracowników, to ma zastosowanie zwolnienie z VAT. Natomiast, gdy firma jest najemcą mieszkania ale przekazuje go w podnajem, zwolnienie z VAT nie będzie miało zastosowania, bo w takim przypadku najemca nie będzie wynajmował nieruchomości na cele mieszkaniowe, ale w celach dalszego podnajmu. Potwierdzeniem stanowiska organu jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 maja 2018 r. (sygn. akt I FSK 1182/16), w którym sąd podkreślił, że ustawodawca
nie zwolnił z opodatkowania wynajmu lub dzierżawy nieruchomości „na cele działalności gospodarczej, polegającej na wynajmie  nieruchomości wyłącznie na cele mieszkaniowe”.

Podobne stanowisko dyrektor KIS prezentował już we wcześniejszych interpretacjach, np. z 7 marca 2019 r. (0115-KDIT1-1.4012.61.2019.1.EA).

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!