Koszty leasingu i inne w uldze IP BOX.

Księgowość

Jak wskazał w interpretacji indywidualnej z 14 maja 2020 r., (sygn. 0111-KDIB1-3.4011.55.2020.2.APO) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), programista może uwzględnić dla celów ulgi IP Box nie tylko wydatki na sprzęt elektroniczny.

Organ skarbowy potwierdził, że tworzone samodzielnie przez programistę na terytorium Polski autorskie prawo do oprogramowania komputerowego lub jego części składowych, jest w rozumieniu art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT, kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. W ocenie dyrektora KIS, realizacja tego oprogramowania, jest zgodna z definicją działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38–40 ustawy o PIT.

Jak zaznaczył organ, poszczególne wydatki np. na leasing, paliwo czy koszty szkoleń, można uznać za koszty bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, ale w części proporcjonalnie przypisanej do przychodów ze zbycia oprogramowania.

Wyjątki, które nie są kosztem bezpośrednio związanym z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, zostały wskazane w art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT, w którym mowa o odsetkach, opłatach finansowych, kosztach związanych z nieruchomościami.

Dyrektor KIS wskazał jednocześnie na obowiązek właściwego ewidencjonowania kosztów. Zgodnie z art. 30cb ust. 1 ustawy o PIT podatnik musi wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!