Ulga na zakup kasy fiskalnej? Tylko raz.

Księgowość

Ulga na zakup kasy fiskalnej? Tylko raz.

Jak uznał w swoim wyroku (sygn. akt I FSK 1373/16) z dnia 5 lipca 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), nawet jeśli w wyniku podziału powstaje całkiem nowy podmiot, to i tak należy przyjąć, że jest on sukcesorem poprzedniej spółki a w efekcie tego, nie przysługuje mu prawo do ponownego skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej.

Jak można wywnioskować z dotychczasowych orzeczeń, podatnik może skorzystać ponownie z ulgi na zakup kasy fiskalnej tylko, gdy spółka kapitałowa (sp. z o.o.) powstała z przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego uprzednio przedsiębiorstwo w formie jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej. Tak stwierdził m.in. NSA w wyroku z dnia 2 marca 2018 roku (sygn. akt. I FSK 726/16).

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!