Pojedyncze dostawy części samochodowych też na fakturze zbiorczej.

Księgowość

Pojedyncze dostawy części samochodowych? Również na fakturze zbiorczej.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w swoim wyroku z dnia 11 września 2018 roku (sygn. akt I FSK 1765/16), możliwość wyodrębnienia pojedynczych dostaw nie oznacza braku ciągłości sprzedaży.

Spór dotyczył producenta części samochodowych, dostarczającego w sposób ciągły części do magazynu konsygnacyjnego, gdzie kontrahent będzie mógł pobierać produkty, potwierdzając pobrania dokumentami WZ.

Sąd orzekł, że nie ma przeszkód do tego, aby podatnik rozliczał VAT w ustalonych z kontrahentem okresie rozliczeniowym. Podstawą orzeczenia był art 64 ust 2 dyrektywy o VAT. W świetle tego przepisu, wykonywanie dostaw w sposób ciągły, przez dłuższy niż miesiąc kalendarzowy okres, może polegać także na ich cyklicznym wykonywaniu, a nie tylko w taki sposób, że nie da się wyodrębnić poszczególnych czynności.

Podobne stanowisko w przedmiotowej sprawie NSA zajmował już wcześniej m.in. w wyrokach: z dnia 11 kwietnia 2017 roku (sygn. akt I FSK 1104/15), z dnia 12 czerwca 2018 roku (sygn. akt I FSK 1333/16), z dnia 2 lutego 2018 roku (sygn. akt I FSK 1906/15)

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!