9 proc. CIT z pułapkami?!

Księgowość

9 proc. CIT z pułapkami?!

Propozycja Ministerstwa Finansów zakłada obniżenie preferencyjnej stawki CIT z 15 proc. do 9 proc. Dotyczy to podatników u których wartość sprzedaży brutto (czyli z VAT), nie przekroczy poziomy 1,2 mln euro. Co ważne, zmiany dotyczące 9 proc. stawki podatku, mają mieć zastosowanie do rozliczeń za 2018 rok.

Pierwsza niepewność pojawia się w sytuacji, gdy spółka przekroczy ustalony próg 1,2 mln euro. Do tej pory bowiem, stosowanie stawki 15 proc. zależało od przychodów roku poprzedniego a nie bieżącego. Natomiast projekt zakłada, że jeśli przychody podatnika przekroczą 1,2 mln euro, to będzie on automatycznie objęty w trakcie roku stawką 19 proc., tracąc preferencję podatkową.

Drugie zagrożenie to wskaźnik dochodowości. Zgodnie z nowelizacją, podatnik będzie mógł płacić 9 proc. CIT pod warunkiem, że udział jego dochodów w przychodach w poprzednim roku nie przekroczy 33 proc. Oznacza to wyłączenie z preferencji podatkowej podatników o wysokiej rentowności.

Stawka 9 proc. nie będzie też miała zastosowania do dochodów kapitałowych pieniężnych. W dotychczasowej ustawie nie było takiego ograniczenia.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!