Paragon? Tylko, gdy zakup w Polsce.

Paragon? Tylko, gdy zakup w Polsce. Jak wskazał w interpretacji indywidualnej z dnia 10 sierpnia 2018 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB3-3.4012.199.2018.1.MS), brak jest konieczności rejestrowania sprzedaży usług w kasie fiskalnej, przy sprzedaży usług na rzecz zagranicznych osób fizycznych. Interpretacja dotyczy spółki zajmującej się e-learningiem, udostępniającej materiały szkoleniowe z Polski i innych krajów. Dyrektor KIS […]

Podatek od prowizji należnej a nie naliczonej!

Podatek od prowizji należnej a nie naliczonej! W dwóch wyrokach z dnia 17 sierpnia 2018 roku, WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 3197/17 i III SA/Wa 3198/17) orzekł, że przychód powstaje w momencie podpisania umowy a nie w chwili faktycznej zapłaty. Wyrok dotyczył spółki udzielającej pożyczek osobom fizycznym. W przeważającej ilości przypadków, pożyczki były […]