Klimatyzacja kosztem podatkowym? Oczywiście!

Księgowość

Klimatyzacja kosztem podatkowym? Oczywiście!

Jak co roku przy okazji fali upałów i związanym z tym spadkiem wydajności pracowników, wielu przedsiębiorców staje przed dylematem czy zakupioną klimatyzację do firmy można będzie ująć w kosztach podatkowych. Należy rozpatrzyć dwa rodzaje urządzeń chłodzących tj. stanowiące odrębny środek trwały (np. wolnostojące) oraz trwale wbudowane w nieruchomość.

Klimatyzator wolnostojący:

Po nabycia klimatyzatora wolnostojącego np. przenośnego, który będzie stanowił oddzielny od nieruchomości środek trwały, przedsiębiorca będzie mógł ująć takie urządzenie w kosztach podatkowych na dwa sposoby podane poniżej:

– może amortyzować urządzenie poprzez zastosowanie amortyzacji liniowej, rozłożonej w czasie ze stawką 10% wartości klimatyzacji rocznie w koszty firmy,

– może dokonać amortyzacji jednorazowej, jako że klimatyzator zaliczany do grupy 3-8 klasyfikacji środków trwałych może być amortyzowany jednorazowo. Jednak aby z tego skorzystać, przedsiębiorca musi posiadać status małego podatnika, czyli przychody ze sprzedaży brutto z ubiegłego roku podatkowego nie mogły przekroczyć równowartości w polskich złotych 1 200 000 euro albo przedsiębiorca rozpoczyna w danym roku podatkowym działalność gospodarczą.

W tym miejscu należy podkreślić, że odrębność klimatyzacji oznacza, iż nie jest ona trwale zintegrowana z budynkiem oraz że w każdym momencie, bez uszkodzeń dla urządzenia i budynku, można ją zdemontować.

Klimatyzator wbudowany:

Jeżeli urządzenia klimatyzacji zostaną trwale wbudowane w nieruchomość, wówczas będą stanowić wyposażenie budynku, a więc finalnie będą oznaczać jego ulepszenie. Jest to sytuacja tożsama jak w przypadku innych instalacji, np. wodna, gazowa, grzewcza. W takim przypadku wartość urządzeń klimatyzacji wraz z jego montażem powiększy wartość nieruchomości, od której przedsiębiorca (od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia klimatyzacji do używania) będzie kontynuował ujmowanie w koszty firmy odpisów amortyzacyjnych zgodnie z dotychczasową stawką procentową, ale już w wyższej wysokości niż dotychczas. Oczywiście w przypadku klimatyzatorów wbudowanych o wartości nieprzekraczającej 3 500 zł netto, przedsiębiorca będzie mógł w całości zaliczyć jednorazowo w koszty, pomijając czynność powiększenia wartości początkowej nieruchomości.

Montaż klimatyzacji w wynajmowanej nieruchomości:

Przy wynajmie lokalu na cele prowadzenia działalności gospodarczej i chęci zakupu klimatyzacji, gdy sprzęt nie wymaga montażu i stanowi odrębny środek trwały, przedsiębiorcy spokojnie mogą ujmować w koszty jego wartość zgodnie z zasadami opisanymi wcześniej. W sytuacji jednak, gdy urządzenie klimatyzacji wymaga montażu w budynku wynajmującego a wartość klimatyzacji wraz z montażem przekroczy 3 500 zł netto, przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć rocznie w koszty firmy 10% wartości klimatyzacji sklasyfikowanej jako inwestycję w obcym środku trwałym. W sytuacji, kiedy wartość klimatyzacji wymagającej montażu nie przekroczy 3 500 zł netto wraz z kosztami instalacji, przedsiębiorca będzie mógł jednorazowo ująć całą wartość w koszty firmy. Należy jednak pamiętać aby w przypadku urządzeń wymagających montażu w budynku, najpierw uzyskać zgodę na przeprowadzenie montażu urządzenia od właściciela nieruchomości.

Zakup klimatyzacji w częściach składowych:

Są sytuacje, gdy względy ekonomiczne lub organizacyjne powodują, że przedsiębiorca dokonuje zakupu np. kilku klimatyzatorów przenośnych, każdy o wartości nieprzekraczających 3 500 zł netto, i zaliczyć je od razu w koszty. Może również mieć miejsce sytuacja, gdzie przedsiębiorca dokona zakupu poszczególnych części urządzenia klimatyzacyjnego wymagającego instalacji w nieruchomości. Zdecydowana większość klimatyzatorów, posiada oprócz przenośnych (złożonych z jednej części), część chłodzącą oraz część odprowadzającą ciepło. Są to elementy składające się na pewną całość urządzenia ale które to części mogą funkcjonować samodzielnie oraz posiadają okablowanie elektryczne. W takim przypadku części te, z których każdą nieprzekraczającą wartość 3 500 zł netto można zaliczyć jednorazowo w koszty. Jednak okablowanie elektryczne wraz z montażem przedsiębiorca będzie musiał być zaliczony jako ulepszenie i dodać do wartości początkowej nieruchomości.

Takie stanowisko jest uwzględnione w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 czerwca 2014r. o sygn. IPPB5/423-234/14-4/MW.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!