Zarząd sukcesyjny – sposób firmy jednoosobowej na działanie po śmierci właściciela.

Pozostałe

Zarząd sukcesyjny – sposób firmy jednoosobowej na działanie po śmierci właściciela.

25 listopada 2018 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzaniu sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Przedmiotowa ustawa będzie dotyczyła wyłącznie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, czyli przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i pozwoli na kontynuację działalności firmy po śmierci jej właściciela, jako tzw. firmy w spadku.

Takie przedsiębiorstwo w spadku będzie mogło zachować nadany NIP, rachunki bankowe, pracowników, koncesje i licencje oraz ciągłość umów i kontraktów. Wymagane do tego będzie jednak powołanie zarządcy sukcesyjnego. Przedsiębiorca będzie mógł powołać takiego zarządce jeszcze przed śmiercią, uzyska zgodę pisemną takiej osoby na pełnienie tej funkcji a następnie dokona właściwego wpisu w CEIDG. Takie postępowanie znacznie uprości przejście przedsiębiorstwa pod zarząd sukcesyjny. W przypadku jednak, gdy przedsiębiorca nie powołał zarządcy sukcesyjnego przed śmiercią, ustanowić go będą mogli spadkobiercy, albo np. nowy właściciel firmy, który kupi ją bezpośrednio od spadkobierców, po śmierci przedsiębiorcy.

Aby powołać zarządcę sukcesyjnego spadkobiercy lub inni uprawnieni będą mieli dwa miesiące od dnia śmierci przedsiębiorcy. Fakt powołania zarządcy należy potwierdzić notarialnie i zgłosić do CEIDG.

Zarząd sukcesyjny może trwać maksymalnie dwa lata. Dzięki niemu możliwe jest dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W wyjątkowych okolicznościach sąd może przedłużyć ten okres do pięciu lat. Po zakończeniu zarządu sukcesyjnego, osoba która przejmuje finalnie firmę po zmarłym, zobowiązana jest do rozpoczęcia działalności gospodarczej na własny rachunek. Przejmujący będzie zwolniony od podatku od spadków i darowizn, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od przejęcia firmy, zgłosi ten fakt w urzędzie skarbowym, a samą firmę będzie jeszcze prowadził przez co najmniej dwa lata.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!