Sprzedaż kilku mieszkań to działalność gospodarcza

Księgowość

Według najnowszego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) w Warszawie z 8 września 2020 r. (sygn. akt II FSK 1106/18), podatnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, który dokonał zakupu kilku mieszkań w celu ich późniejszej sprzedaży w ciągu krótkiego okresu czasu, ma obowiązek rozliczenia dochodu jako przedsiębiorca pomimo braku posiadania statusu przedsiębiorcy. Wynika to z faktu, iż w takiej sytuacji występuje działanie o charakterze zarobkowym, a transakcje mają charakter zorganizowany i ciągły.

Dyrektor Krajowej Informacji w rozpoznanym wniosku o interpretacje indywidualną wskazał iż całokształt działań i czynności takich jak zakup mieszkań w celu ich szybkiej odsprzedaży potwierdza, iż takie zachowanie to działanie przedsiębiorcy, które wymaga dużego zorganizowania oraz użycia dużych środków finansowych, co jednocześnie wyklucza incydentalny charakter działań. Co z tym idzie, podatnik ma obowiązek rozliczyć się jako przedsiębiorca, a interpretacje Dyrektora KIS poparły sądy obu instancji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał nawet, iż podatnik sam we wniosku napisał, że chce szybko odsprzedać wiele mieszkań ze znacznym zyskiem, co wiąże się z zarobkowym charakterem takich działań w sposób zorganizowany oraz ciągły. NSA w swoim wyroku również odniósł się do wniosku podatnika, który sam przedstawił sytuacje jako działanie o charakterze zarobkowym, niebędące działaniem incydentalnym, a brak współpracy z wyspecjalizowanym biurem sprzedaży mieszkań uznał za nieistotny w tej sytuacji.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!