Działalność zarejestrowana w CEIDG???

Księgowość

Działalność zarejestrowana w CEIDG???

19 maja 2018 roku minął termin na uzupełnienie w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEiDG) danych dotyczących numeru PESEL przedsiębiorcy. Problem nie dotyczy podmiotów zarejestrowanych po 1 stycznia 2012 roku lub które po tym czasie dokonywały jakichkolwiek zmian w ewidencji.

Przedsiębiorcy którzy nie wskazali numeru PESEL, mogą zostać usunięci z ewidencji. Wykreślenie nie będzie następowało z mocy prawa tylko przez urzędników – a więc chwilę to potrwa. Jeżeli kogoś usunięto z ewidencji może zwrócić się z wnioskiem o przywrócenie wpisu pod adresem email: sekretariatDMP@mpit.gov.pl

Za prowadzenie działalności bez wpisu do ewidencji grozi grzywna do 5 tyś zł.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!