Stawka 9% CIT z nowymi limitami.

Księgowość

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła od 1 stycznia 2021 r. zmianę w zakresie uprawnienia do 9 proc. stawki CIT. Podniesiony został jeden z dwóch limitów uprawniających do 9-proc. Stawki CIT, z dotychczasowych 1,2 mln euro do 2 mln euro. W konsekwencji oba wskazane w ustawie limity będą identyczne:

■ dotyczący bieżących przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym, oraz

■ dotyczący przychodów z roku poprzedniego; tu limit 2 mln euro obowiązywał już w 2020 r., a w 2021 r., po przeliczeniu na złote, wyniesie 9 031 000 zł.

Mimo zrównania przywołanych limitów, pozostanie nadal między nimi inna istotna różnica. Limit, dotyczący przychodów bieżących, jest liczony netto (bez VAT), a ten odnoszący się do przychodów z poprzedniego roku, to limit brutto (z VAT).

Co ważne, podwyższony pułap przychodów będzie miał zastosowanie również do podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2021 r., a zakończy po 31 grudnia 2020 r.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!