Brak ryczałtu mimo uznanej reklamacji…

Brak ryczałtu mimo uznanej reklamacji… Jak wskazał w swoim wyroku z dnia 28 listopada 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) sygn. Akt II FSK 3382/16, przyjęcie reklamacji na towar sprzedany w poprzednim roku podatkowym nie daje automatycznie możliwości powrotu do preferencyjnej formy opodatkowania. Przedmiotowa sprawa dotyczy ryczałtowca, który w 2014 roku przekroczył limit przychodu wynoszący […]

Pracownicy z firmy zewnętrznej…

Pracownicy z firmy zewnętrznej… Po raz pierwszy upłynął 18-miesięczny limit pracy tymczasowej u jednego pracodawcy (bez możliwości przerzucenia pracownika do innej agencji pracy). Dotychczas mieliśmy na rynku pracy pewien precedens polegający na omijaniu prawa pracy poprzez transfer pracowników do agencji pracy po to, aby móc wynajmować ich od agencji a koszt tej operacji odpisywać od […]

Pozorna zmiana pracodawcy…

Pozorna zmiana pracodawcy… Jak wskazał w swoim wyroku z dnia 22 listopada 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) sygn. akt I FSK 2011/16, jeśli umowa outsorcingowa zawarta pomiędzy firmami miała charakter pozorny to nie można odliczyć od niej VAT. Przedmiotowa sprawa dotyczyła firmy zatrudniającej pracowników, których to oddelegowała do zewnętrznej firmy zajmującej się outsorcingiem pracowników. […]

Wirtualne biuro nie oznacza miejsca siedziby.

Wirtualne biuro nie oznacza miejsca siedziby. Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 listopada 2018 roku sygn. Akt I FSK 1460-61/16, miejscem wykonywania usługi na rzecz spółki, która jest tylko zarejestrowana za granicą, ale prowadzi działalność w kraju, jest Polska.   Przedmiotowa sprawa dotyczyła spółki X, która zakupiła doładowania do telefonów. Zapłaciła 23% […]

PESEL dla cudzoziemca….

PESEL dla cudzoziemca…. PIT-11 za 2018 rok może być kłopotliwy dla przedsiębiorców zatrudniających obcokrajowców nie posiadających numeru PESEL. Zapamiętać należy, że informację PIT-11 trzeba będzie sporządzić do końca stycznia. Zamieszanie wprowadza fakt, że na terenie Polski cudzoziemiec może pracować i mieszkać nie posiadając numeru PESEL ale brak tego numeru uniemożliwia rozliczenie się z fiskusem. Wynika […]

Sukcesja czyli legalne przejęcie rodzinnej firmy…

Sukcesja czyli legalne przejęcie rodzinnej firmy… Nowa ustawa obowiązująca od 25 listopada 2018 roku (Dz.U. Z 2018 r. poz. 1629) bardzo ułatwia tworzenie firm wielopokoleniowych. Zniknie problem dziedziczenia prawa do firmy po śmierci przedsiębiorcy. Najistotniejszym z elementów ustawy jest stworzenie instytucji zarządu sukcesyjnego. Ma być to osoba fizyczna, która poprowadzi biznes po zmarłym przedsiębiorcy do […]

Kilometrówka 2019.

Kilometrówka 2019. Założenia niedawno opublikowanej nowelizacji przepisów m.in. ustawy o PIT i CIT (Dz.U. Z 2018 r. poz. 2159) informują nas o tym, że od 2019 roku z prowadzenia kilometrówki zwolnieni będą osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, natomiast pracownicy nadal będą musieli ją prowadzić. Właściciel firmy po nowemu Dokładniej analizując nowelizację okazuję się jednak, że […]