Przedawnione długi bez PIT!

Przedawnione długi bez PIT! Według wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie z 14 listopada 2018 roku, (sygn. Akt III SA/Wa 55/18, III SA/Wa 56/18), Urząd Skarbowy nie powinien żądać podatku od osób, których zobowiązania się przedawniły. Przedmiotowe sprawy tyczyły się małżeństwa, które nie było w stanie spłacić kredytu zaciągniętego w banku. Kiedy bank chciał […]

Pełnomocnik w spółce kapitałowej. Kiedy?

Pełnomocnik w spółce kapitałowej. Kiedy? W Kodeksie spółek handlowych jasno i czytelnie określone są przypadki, w których należy powołać pełnomocnika. Są to sytuacje, w których po jednej stronie znajduję się członek zarządu a po drugiej spółka. W praktyce mamy dwa podejścia do takich sytuacji: spółka w ogóle nie jest reprezentowana przez zarząd a wszystkie oświadczenia […]

Renoma firmy a podatek (PCC).

Renoma firmy a podatek (PCC). Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 14 listopada 2018 roku (sygn. Akt II FSK 3252/16) orzekł przeciwnie do poprzednich wyroków w podobnej sprawie wydanych przez WSA w Poznaniu i NSA i wskazał, że wartość firmy nie jest prawem majątkowym w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. […]

Odliczenie VAT od ubioru biurowego? Tylko z widocznym logo firmy.

Odliczenie VAT od ubioru biurowego? Tylko z widocznym logo firmy. Jak wynika z indywidualnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z 31 października 2018 roku, nr 0112-KDIL4.4012.411.2018.4.JK, przedsiębiorca może odliczyć VAT od faktury na zakup ubrań służbowych, ale wyłącznie w przypadku umieszczenia w widocznym miejscu na ubraniach logo firmy. Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który w celu […]