Pełnomocnik w spółce kapitałowej. Kiedy?

Pozostałe

Pełnomocnik w spółce kapitałowej. Kiedy?

W Kodeksie spółek handlowych jasno i czytelnie określone są przypadki, w których należy powołać pełnomocnika. Są to sytuacje, w których po jednej stronie znajduję się członek zarządu a po drugiej spółka. W praktyce mamy dwa podejścia do takich sytuacji:

  • spółka w ogóle nie jest reprezentowana przez zarząd a wszystkie oświadczenia w ich imieniu składa pełnomocnik,
  • spółka reprezentowana jest przez zarząd i tylko w przypadkach składania oświadczeń wobec członka zarządu występuje w jej imieniu pełnomocnik.

Powołanie pełnomocnika jest nie zbędne do zawarcia każdej umowy z członkiem zarządu, w tym umowy:

  • sprzedaży,
  • pożyczki,
  • najmu,
  • inwestycyjnej,
  • o prace,
  • spółki.

Także w sprawach spornych toczonych przed sądem, w których członek zarządu występuje po drugiej stronie sporu niż spółka.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!