Użytkowanie auta prywatnego w pracy a podatek.

Jak wskazał w swoim wyroku z dnia 16 października 2019 r. (sygn. akt II FSK 3531/17) Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), zwrot przez pracodawcę faktycznych kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych przez pracownika, nie stanowi podstawy do automatycznego potrącania zaliczek na PIT. Prezentowany wyrok jest pierwszym, w którym Sąd kasacyjny zajął stanowisko w tego typu […]