Wykreślenie z BIGu już po 6 latach.

Zgodnie z nową ustawą, która zaczyna obowiązywać od 9 września 2018 roku, biura informacji gospodarczej nie będą już mogły zamieszczać danych dłużników będących konsumentami, jeżeli od momentu wymagalności ich zobowiązania minęło ponad sześć lat. Wprowadzane zmiany mają na celu zwiększenie ochrony konsumentów w starciu z firmami windykacyjnymi, które pomimo świadomości przeterminowanych należności, mimo wszystko próbują […]