Podatek od prowizji należnej a nie naliczonej!

Podatek od prowizji należnej a nie naliczonej! W dwóch wyrokach z dnia 17 sierpnia 2018 roku, WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 3197/17 i III SA/Wa 3198/17) orzekł, że przychód powstaje w momencie podpisania umowy a nie w chwili faktycznej zapłaty. Wyrok dotyczył spółki udzielającej pożyczek osobom fizycznym. W przeważającej ilości przypadków, pożyczki były […]