VAT-marża – ustalenie ceny nabycia.

Jak się okazuje, wiele problemów przysparza przedsiębiorcom zrozumienie zasad obowiązujących przy procedurze VAT marży. Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 września 2014 r. (sygn. IBPP4/443-265/14/BP), dokonując obliczania podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego z tytułu sprzedaży samochodu używanego, przy zastosowaniu procedury VAT marża, podatnik powinien do kwoty nabycia ująć wyłącznie wartość (cenę) zapłaconą sprzedającemu. […]