Usługa pośrednictwa? Obowiązuje limitu kosztów uzyskania przychodów.

Usługa pośrednictwa? Obowiązuje limitu kosztów uzyskania przychodów. Jak wynika z najnowszej interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0114-KDIP2-3.4010.67.2018.1.PS), pośrednictwo to usługi o podobnym charakterze do reklamy, doradztwa i badania rynku a więc, wliczają się do limitu kosztów uzyskania przychodów. Od początku roku, na podstawie art. 15e ust. 11 pkt. 1 ustawy o CIT, limitowane są […]

PSYCHOLOG BEZ KASY FISKALNEJ.

PSYCHOLOG BEZ KASY FISKALNEJ. Jak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 maja 2018 roku (sygn. akt 0111-KDIB3-2.4012.186.2018.2.JM), psycholog będzie korzystał ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na niskie obroty, nawet jeśli podejmie inną działalność dodatkową, objętą bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania. Wynika to z rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2017 roku w […]