Wykreślenie z rejestru VAT? Tylko na podstawie decyzji!

Wykreślenie z rejestru VAT? Tylko na podstawie decyzji! Jak orzekł w wyroku z dnia 4 lipca 2018 roku WSA w Warszawie (sygn. akt. III SA/Wa 3481/17), nie wystarczy tylko zawiadomić spółkę o jej wykreśleniu z VAT. Sąd wskazał, iż aby wykreślenie podatnika z rejestru VAT było skuteczne, powinno ono nastąpić w formie decyzji administracyjnej, a […]