Nieodpłatne wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej, a koszty

Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że wydatki poniesione na sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z prawami autorskimi i pozwoleniem na budowę, która następnie została przekazana nieodpłatnie gminie, mogą być zaliczone koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT pod warunkiem, że zostały one ujęte w księgach rachunkowych na podstawie stosownego […]