Wypowiedzenie umowy o pracę tylko z przyczyną, bez względu na czas umowy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. sygn. C-715/20orzekł, że pracownik zatrudniony na czas określony musi zostać poinformowany przez pracodawcę o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeśli na gruncie prawa polskiego takiej informacji udziela się pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony. TSUE wskazał na naruszenie przez […]