Pojedyncze dostawy części samochodowych też na fakturze zbiorczej.

Pojedyncze dostawy części samochodowych? Również na fakturze zbiorczej. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w swoim wyroku z dnia 11 września 2018 roku (sygn. akt I FSK 1765/16), możliwość wyodrębnienia pojedynczych dostaw nie oznacza braku ciągłości sprzedaży. Spór dotyczył producenta części samochodowych, dostarczającego w sposób ciągły części do magazynu konsygnacyjnego, gdzie kontrahent będzie mógł pobierać […]