Po wykreśleniu z rejestru VAT można odzyskać… VAT.

Po wykreśleniu z rejestru VAT można odzyskać… VAT. Wykreślenie z rejestr VAT nie oznacza utraty prawa do odliczenia tego podatku. Jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) w wyroku z dnia 12 września 2018 roku (sygn. akt C-69/17), przedsiębiorca który na pewien okres stracił status podatnika VAT (został wykreślony z rejestru VAT), może odliczyć podatek naliczony […]