Weksel nie wystarczającą podstawą do wyroku nakazowego.

Jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) w swoim wyroku (sygn. akt C 176/17), odzyskiwanie długów z pomocą nakazu zapłaty opartego na wekslu, jest niezgodne z unijnymi przepisami. Wyrok jest dość precedensowy jak na polskie warunki, albowiem będzie wymagał zmiany regulacji kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z obecnymi przepisami, sąd rozpatrując pozew w postępowaniu nakazowym, nie jest […]