Nie każdy twórca skorzysta z 50% kosztu uzyskania przychodu.

Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, aby uzyskać podwyższony koszt uzyskania przychodu (KUP) nie wystarczy być twórcą utworu. W ocenie sądu konieczne jest, aby w umowie o pracę znalazł się zapis o przeniesieniu praw autorskich z pracownika na pracodawcę po realizacji dzieła. Bez przedmiotowego zapisu w umowie, nabycie prawa autorskiego do utworu ma charakter pierwotny […]

50% kosztu w umowie o dzieło tylko za rzeczywisty utwór.

Jak wskazał w interpretacji indywidualnej dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z 13 maja 2020 r., (sygn. 0115-KDIT1.4011.169.2020.1.MK), wynagrodzenie nie jest objęte autorskimi kosztami uzyskania przychodu, jeśli w umowie o pracę zostało jedynie określone, ile czasu pracownik będzie poświęcać na opracowanie utworów. Sprawa dotyczyła pracownika, który miał otrzymywać wynagrodzenie składające się z dwóch części: wynagrodzenia zasadniczego […]