Zapłata za szkody w hotelu bez VAT

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dnia 28 października 2020 roku (sygn. akt I FSK 1884/17), klienci płacący za zniszczenia i szkody powstałe w pokojach lub restauracji na rzecz podmiotu świadczącego te usługi, ponoszą te opłaty bez podatku VAT, albowiem są one odszkodowaniem za uszczerbek w majątku a nie usługą. Jak wskazał również […]