Podatek liniowy mimo etatu.

Podatek liniowy mimo etatu. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 18 września 2018 roku (sygn. akt II FSK 2416/16), jeżeli czynności wykonywane w ramach etatu i działalności gospodarczej pokrywają się tylko w części, to można zastosować rozliczenie przy uwzględnieniu stawki liniowej 19 proc. Sąd w uzasadnieniu przywołał inne orzeczenie NSA z […]