PODWÓJNE OPODATKOWANIE DOCHODU – PRZEJŚCIOWO DOPUSZCZALNE !

PODWÓJNE OPODATKOWANIE DOCHODU – PRZEJŚCIOWO DOPUSZCZALNE ! Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 24 maja 2018 roku (sygn. akt II FSK 1134/18), spółka która uzyskała dochód np. w Niemczech i tam się rozliczyła z podatku, musi i tak zapłacić podatek również w Polsce, jeśli niemiecki organ podatkowy nie wyda na czas […]