Ulga na zakup kasy fiskalnej? Tylko raz.

Ulga na zakup kasy fiskalnej? Tylko raz. Jak uznał w swoim wyroku (sygn. akt I FSK 1373/16) z dnia 5 lipca 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), nawet jeśli w wyniku podziału powstaje całkiem nowy podmiot, to i tak należy przyjąć, że jest on sukcesorem poprzedniej spółki a w efekcie tego, nie przysługuje mu prawo […]