Badania psychologiczne kierowców bez VAT.

Badania psychologiczne kierowców bez VAT. Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dnia 5 września 2018 roku (sygn. akt I FSK 1657/16), testy psychologiczne są badaniami z zakresu medycyny pracy i są przeprowadzane na zlecenie pracodawcy w ramach jego obowiązków, a więc są zwolnione z VAT. W ocenie sądu, badania te umożliwiają zapobieganie […]