Sprzedaż kilku mieszkań to działalność gospodarcza

Według najnowszego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) w Warszawie z 8 września 2020 r. (sygn. akt II FSK 1106/18), podatnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, który dokonał zakupu kilku mieszkań w celu ich późniejszej sprzedaży w ciągu krótkiego okresu czasu, ma obowiązek rozliczenia dochodu jako przedsiębiorca pomimo braku posiadania statusu przedsiębiorcy. Wynika to z […]