Zbycie nieruchomości po śmierci małżonka bez pit

Zbycie nieruchomości po śmierci małżonka bez pit Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 maja 2017 roku (sygn. akt II FPS 2/17), przy określaniu zobowiązania podatkowego, u owdowiałych małżonków liczy się dzień nabycia nieruchomości do majątku wspólnego. Również w wyroku z dnia 13 września 2017 roku (sygn. akt II FSK 3200/16) Naczelny Sąd Administracyjny […]