PSYCHOLOG BEZ KASY FISKALNEJ.

PSYCHOLOG BEZ KASY FISKALNEJ. Jak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 maja 2018 roku (sygn. akt 0111-KDIB3-2.4012.186.2018.2.JM), psycholog będzie korzystał ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na niskie obroty, nawet jeśli podejmie inną działalność dodatkową, objętą bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania. Wynika to z rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2017 roku w […]