Najem sprzętu biurowego za granicą? Bez podatku u źródła.

Najem sprzętu biurowego za granicą? Bez podatku u źródła. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lipca 2018 r. (sygn. akt II FSK 1154/16), jeśli komputery sterują pracą innych maszyn, to są urządzeniami przemysłowymi ale w przypadku, gdy tego nie robią to są zwykłymi urządzeniami, a to oznacza, że z tytułu opłat za […]