Ulga na zakup nieruchomości? Tylko takiej w której się zamieszka.

Ulga na zakup nieruchomości? Tylko takiej w której się zamieszka. Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dnia 4 lipca 2018 roku (sygn. akt II FSK 1935/16), zakup trzech mieszkań przeznaczonych na wynajem nie będzie traktowany jako wydatek na cel mieszkaniowy. Sprawa dotyczyła podatniki, która w krótkim czasie sprzedała nieruchomość wcześniej odziedziczoną. Zgodnie […]