Przy zakupie nieruchomości liczy się data poniesienia wydatków.

Przy zakupie nieruchomości liczy się data poniesienia wydatków. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w swoim wyroku z dnia 20 czerwca 2018 r. (sygn.akt II FSK 1734/16) podatnik, który przed upływem dwóch lat od sprzedaży poprzedniego lokalu, wpłacił na zakup mieszkania kwotę wynikającą z umowy przedwstępnej a dopiero później podpisał akt notarialny przenoszący własność, może skorzystać […]