Faktura uproszczona wyklucza zbiorczą, ale są odstępstwa.

Jak wskazał w interpretacji indywidualnej dyrektor Krajowej Infolinii Skarbowej (KIS) z 20 listopada 2020 r., (sygn. 0112-KDIL3.4012.591.2020.2.MS), kto wydaje paragony z NIP nabywcy na kwotę nieprzekraczającą 450 zł, musi odmówić wystawienia faktury zbiorczej. W przeciwnym razie zapłaci VAT dwa razy. Dyrektor KIS zauważył, że paragon z NIP nabywcy wystawiony na kwotę do 450 zł stanowi […]